Työkykykoordinaatio

Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana äkillisesti tai vähitellen. Työkyvyn heikkenemiseen on tarpeen puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Työkyvyn tukemisen avaimet ovat usein työpaikalla.

Työterveys Aalto Oy:n varhaisen tuen, tunnistamisen ja puuttumisen mallien avulla työpaikalla voidaan laatia oma toimintamalli työkykyä uhkaavia tilanteita varten, sekä tarvittaessa käynnistää korjaavat toimenpiteet työterveyshuollon tukemana. Malli toimii parhaiten, kun siitä on keskusteltu koko työyhteisön kanssa. Mallin mukainen toimintatapa hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijöitäkin.

Keskeisessä asemassa prosessissa ovat työntekijä itse sekä hänen lähiesimiehensä. Prosessin eri vaiheissa työntekijä vastaa omista henkilökohtaisista ratkaisuistaan, työpaikalla prosessin etenemisestä vastaa lähiesimies.

Tukea

työkykyyn?

Tutustu työkyvyn tukemisen ratkaisuihin Työterveyslaitoksen sivuilla

Työterveys Aalto Oy

Hannikaisenkatu 11-13

40100 Jyväskylä

www.tyoterveysaalto.fi

Puhelin 014-266 0111

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram