Työnantajan palvelut

Työterveys-yhteistyö

Palvelumme työnantajalle

Työterveysyhteistyöhön panostaminen on työnantajan merkittävimpiä investointeja työhyvinvointiin. Tarjoamme työnantajalle työterveyshuollon täyden tuen ja kumppanuuden henkilöstön työhyvinvoinnin johtamiseen.

Palvelutarpeen analysointi ja seuranta

Työterveysyhteistyön tulee tukea organisaation strategisia tavoitteita ja tarpeita.Työterveyskumppanuuteemme sisältyy jatkuva dialogi organisaationne erilaisista tarpeista. Arvioimme ja analysoimme yhdessä työterveysyhteistyölle määriteltyjä tavoitteita sekä tuloksia. Tarkastelemme myös säännöllisesti sitä, pitääkö suunnitelmia muuttaa tai korjata. 

Työhyvinvoinnin johtamisen konsultointi

Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tärkeä osa työhyvinvoinnin johtamisen prosessia. Tarjoamme asiantuntijatukea ja työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen. Hyödynnämme ja tuotamme myös erilaisia vaikuttavuuden mittareita johdon päätöksenteon tueksi. 

Työterveysraportointi

Raportoimme työnantajalle säännöllisesti työterveyshuollon toiminnasta. Teemme kustannusseurantaa ja kerromme mistä kustannukset koostuvat. Käymme läpi toteutunutta toimintaa ja vertaamme niitä asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastelemme myös sairauspoissaoloja ja kerromme havainnoistamme ja toimenpide-ehdotuksia sairauspoissaolojen hallintaan. Tuotamme yhteenvedon havainnoista organisaationne työhyvinvointiin liittyen sekä kerromme ehdotuksia, mitä jatkossa olisi hyvä tehdä.

Sairauspoissaoloseuranta

Toteutamme sairauspoissaoloseurantaa diagnoosiryhmittäin, tarkastelemme sairauspoissaolopäiviä ja sairauspoissaolojaksojen lukumäärää. Tarkastelemme myös sairauslomien pituutta ja esiintyvyyttä henkilöstöryhmittäin. 

 

Organisaatiomuutosten tuki

Työterveyshuollon tuki organisaation muutostilanteissa on tärkeä voimavara. Muutoksen tueksi voidaan toteuttaa yhteistyössä erilaisia valmennuksia ja koulutuksia, hyödyntää psykologista asiantuntemusta, seurata henkilöstön terveydentilaa sekä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

Työterveys Aalto Oy

Hannikaisenkatu 11-13

40100 Jyväskylä

www.tyoterveysaalto.fi

Puhelin 014-266 0111

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram