Työpaikkojen palvelut

Palvelumme työpaikoille

Tarjoamme moniammatillisesti

työyhteisöiden työhyvinvointia ja toimintaa tukevia palveluita.  

Työpaikkakäynnit

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle. Terveydellisen merkityksen arvioinnin laatii työterveyslääkäri. Tavoitteena on edistää ja kehittää yhdessä työnantajan kanssa terveellisiä ja turvallisia työolosuhteita.Työpaikkaselvityksestä sovitaan etukäteen työnantajan kanssa. Työpaikalta selvitykseen osallistuvat työpaikalta esimies/toimitusjohtaja ja tarvittaessa henkilöstön edustajat (työntekijät, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö), sekä työterveyshuollosta työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri. Käynnillä keskustellaan työn erityispiirteistä, työssä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista, työn sujumisesta ja niiden vaikutuksista työhyvinvointiin. Lisäksi havainnoidaan työolosuhteita, altisteita ja kuormitustekijöitä.

Työyhteisöjen toiminnan edistämisen tuki

Palveluvalikoimaamme sisältyy työkykyä tukeva ryhmätoiminta, joka suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa. Tarve ryhmätoiminnalle todetaan usein toimintasuunnitelmaa tehtäessä tai työpaikkaselvityksessä. Asiantuntijamme toteuttavat tarpeen pohjalta esimerkiksi uniryhmiä tai ergonomista ohjausta työpaikalla.

Työhyvinvoinnin johtamisen tuki

Työterveys Aallolla on käytössä työhyvinvoinnin johtamisen työkaluja kuten sähköisiä oirekyselyjä ja hyvinvointianalyysejä, joiden avulla tuotamme tietoa työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen tueksi. Tuemme myös esimiestyötä.

 

Kriisitilanteiden selvitys ja tuki

Toimivan työterveyshuollon merkitys korostuu vaikeissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Tarjoamme työpaikoille tukea äkillisissä kriisitilanteissa. Psykososiaalisen tuen avulla tuemme työntekijöiden toipumista ja heidän työkykyään. Tuki voi olla ryhmämuotoista työterveyshoitajan ja työpsykologin avulla tapahtuvaa toimintaa tai yksilölllistä tukea, joka antaa mahdollisuuden puhua tuntemuksistaan ulkopuoliselle asiantuntijalle.Tuen sisältö ja muoto räätälöidään tarpeen mukaisesti. 

 

Esimiesten jaksamisen tuki

Tuemme esimiehiä vaativassa työssä monin tavoin. Esmiesten työkykyä voidaan tukea yksilökohtaisten, ryhmämuotoisten ja työyhteisöllisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden muodossa. 

Työterveysneuvottelut

Työterveysneuvottelun tavoitteena on tukea työntekijää sovittamalla työtä hänen työkykyynsä sopivaksi sekä työntekijää että työpaikkaa palvelevalla tavalla. Työterveyshuollto ohjaa ja neuvoo neuvotteluun valmistautumisessa. 

Työterveys Aalto Oy

Hannikaisenkatu 11-13

40100 Jyväskylä

www.tyoterveysaalto.fi

Puhelin 014-266 0111

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram